Aktuality

Omezení provozu ve Smetanových sadech

18. dubna 2024

Vážení rodiče, strávníci, dodavatelé,

ve dnech 2. května a 3. května 2024 proběhne rekonstrukce komunikace ve Smetanových sadech (vyfrézování a položení nového asfaltového povrchu na komunikaci).

Z tohoto důvodu nebude možný vjezd do Smetanových sadů. Zásobování a vstup do Ústřední školní jídelny bude z bezpečnostních důvodů umožněn z ulice Palackého. Toto platí i pro děti odebírající stravu a školní družinu.

Po tyto dny budou posíleny hlídky městské policie u vjezdu do Smetanových sadů z ulice Masarykova a na ulici Plačkov.


Změna cen stravného

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

z důvodu stoupajících nákladů na potraviny a jejich distribuci jsme nuceni navýšit finanční limit na nákup potravin s účinností od 1. března 2024.

Nová cena přesnídávek bude činit 13,- Kč za den.

U dospělých zaměstnanců mateřských, základních a středních škol, kteří mají uzavřenou smlouvu o stravování bude činit cena oběda 80,- Kč.

Plná cena oběda pro cizí strávníky bude činit 90,- Kč.

Toto zvýšení je nezbytné k zajištění kvality a rozmanitosti stravování.

Děkuji za vaši podporu a porozumění v této záležitosti. 


Bc. Alena Ryšková

ředitelka

Jídelníček

Stravné


Ceny stravného platné od 1. března 2024:

Děti MŠ 

2 – 6 let 

přesnídávka 13,- Kč, oběd 20,- Kč, svačina 11,- Kč, pitný režim 5,- Kč 

Celkem 49,- Kč

7 – 10 let 

přesnídávka 13,- Kč, oběd 24,- Kč, svačina 11,- Kč, pitný režim 5,- Kč 

Celkem 53,-Kč

Žáci základních škol 

oběd

7 – 10 let   29,- Kč

11 – 14 let   32,- Kč

15 let a více   35,- Kč

Zaměstnanci Ústřední školní jídelny oběd 35,- Kč

U dospělých zaměstnanců mateřských, základních a středních škol, kteří mají uzavřenou smlouvu o stravování bude činí cena oběda 80,- Kč. 

Plná cena oběda pro cizí dospělé strávníky 90,- Kč (tzv. doplňková činnost).

Zajistěte si, prosím, dostatečný limit u Vašeho souhlasu s inkasem na svých účtech.

Při stanovení finančního limitu inkasního příkazu doporučujeme upravit u žáků jeho výši na 1000,- Kč.

O nás

Toto školské zařízení je samostatným právním subjektem, umístěným ve středu města. Stravující se žáci mají přístup                  ze Smetanových sadů. Kapacita školní jídelny je 1200 vařených jídel denně. Stravují se zde žáci z 1. Základní školy Holešov            a 2. Základní školy Holešov.  V prvním a druhém patře budovy byla z kapacitních důvodů zřízena školní družina pro žáky            1. Základní školy Holešov. 

Kontakty

Ústřední školní jídelna

náměstí Dr. E. Beneše 58

769 01 Holešov

IČ: 708 76 789


Ředitelka: Bc. Alena Ryšková

telefon: 606 759 716

e-mail: usjhol@tiscali.cz

Účetní: Bc. Jaromíra Kučerková

telefon: 573 394 910 (čipy a inkaso)

e-mail: usjholesov@tiscali.cz

Hlavní kuchařka: Věra Řezníková

Telefon se záznamníkem k odhlašování stravy: 573 397 563Pokud nechcete přijít o žádnou změnu nebo novinku, která může nastat. Neváhejte a přihlaste se k odběru novinek, která Vám budeme zasílat na Vaši e-mailovou adresu.