Archiv aktualit

Ústřední školní jídelna s radostí oznamuje, že od 18. září 2023 začne podávat bezlepkovou stravu pro naše strávníky, na základě lékařského potvrzení. Ve spolupráci s nutričním terapeutem se snažíme zajistit zdravé a bezpečné stravování.

Změna cen stravného

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

z důvodu stoupajících nákladů na potraviny a jejich distribuci jsme nuceni navýšit finanční limit na nákup potravin s účinností od 1. března 2024.

Nová cena přesnídávek bude činit 13,- Kč za den.

U dospělých zaměstnanců mateřských, základních a středních škol, kteří mají uzavřenou smlouvu o stravování bude činit cena oběda 80,- Kč.

Plná cena oběda pro cizí strávníky bude činit 90,- Kč.

Toto zvýšení je nezbytné k zajištění kvality a rozmanitosti stravování.

Děkuji za vaši podporu a porozumění v této záležitosti. 


Bc. Alena Ryšková

ředitelka

Omezení provozu ve Smetanových sadech

18. dubna 2024

Vážení rodiče, strávníci, dodavatelé,

ve dnech 2. května a 3. května 2024 proběhne rekonstrukce komunikace ve Smetanových sadech (vyfrézování a položení nového asfaltového povrchu na komunikaci).

Z tohoto důvodu nebude možný vjezd do Smetanových sadů. Zásobování a vstup do Ústřední školní jídelny bude z bezpečnostních důvodů umožněn z ulice Palackého. Toto platí i pro děti odebírající stravu a školní družinu.

Po tyto dny budou posíleny hlídky městské policie u vjezdu do Smetanových sadů z ulice Masarykova a na ulici Plačkov.