Stravné

Ceny stravného platné od 1. března 2024:

Děti MŠ

2 – 6 let

přesnídávka 13,- Kč, oběd 20,- Kč, svačina 11,- Kč, pitný režim 5,- Kč

Celkem 49,- Kč

7 – 10 let

přesnídávka 13,- Kč, oběd 24,- Kč, svačina 11,- Kč, pitný režim 5,- Kč

Celkem 53,-Kč

Žáci základních škol

oběd

7 – 10 let 29,- Kč

11 – 14 let 32,- Kč

15 let a více 35,- Kč

Zaměstnanci Ústřední školní jídelny oběd 35,- Kč

U dospělých zaměstnanců mateřských, základních a středních škol, kteří mají uzavřenou smlouvu o stravování bude činí cena oběda 80,- Kč.

Plná cena oběda pro cizí dospělé strávníky 90,- Kč (tzv. doplňková činnost).

Zajistěte si, prosím, dostatečný limit u Vašeho souhlasu s inkasem na svých účtech.

Při stanovení finančního limitu inkasního příkazu doporučujeme upravit u žáků jeho výši na 1000,- Kč.